Psykiatrian erikoissairaanhoitaja

Päihdeterapeutti

Ei ole ongelmaihmisiä - 
on ihmisiä, joilla on eri syistä johtuvia erilaisia ongelmia.

Minusta ja työstäni

Kuka olen

Koulutukseltani Psykiatrian ja mielenterveystyön erikoissairaanhoitaja sekä päihdetyöntekijä. Työhistoriastani löytyy useita eri tyylisiä hoidollisia yksiköitä sekä ravintolatyötä ohjelmanjärjestäjänä ja järjestyksenvalvojana. Olen tottunut kohtaamaan erilaisia ihmisiä erilaisissa ympäristöissä ja elämän eri kohdissa.

Mitä arvostan

Ihmistä kokonaisuutena, jossa yhdistyvät psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset elämän osa-alueet. Ihmistä oman elämänsä asiantuntijana ja omien yhteisöjensä vaikutusvaltaisena jäsenenä, toimijana, jolla on itsemääräämisoikeus elämänsä valintojen suhteen. Ihmistä yksilönä, jolla on itsessään kaikki tarvittavat ominaisuudet, joiden avulla hän on kykenevä elämään itselleen hyvää elämää.

Miten työskentelen

Autan ja tuen erilaisten, monipuolisten ja yksilöllisten yhteistyön keinoin ihmisiä löytämään ratkaisuja, joilla he saavuttavat omat elämäntilanteensa ja voimavaransa huomioiden mahdollisimman tyydyttävän ja hyvän tavan elää. Yhdistän toiminnassani ihmisen henkilökohtaisen, omaan elämäänsä liittyvän asiantuntijuuden, ja oman ammattitaitoni. Toimintani keskittyy erityisesti päihteiden käytön, riippuvuuksien ja elämäntilannemuutosten aiheuttamiin haasteisiin. Työskentelen suomeksi ja englanniksi.